Cena Františka Běhounka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvy k zasílání nominací na Cenu Františka Běhounka. Cenu lze udělit vědci, který se zasloužil o šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji. Cena je spojena s finanční odměnou 250.000,- Kč.


Podmínky udělení Ceny Františka Běhounka:

Do soutěže mohou být přijaty pouze návrhy podané oprávněným navrhovatelem, podepsané, s uvedením kontaktních údajů navrhovatele, obsahující jméno navrhovaného kandidáta a kontaktní údaje kandidáta, jsou-li navrhovateli známy. Návrh musí být odůvodněn a opatřen odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je vědecká práce kandidáta zmiňována a hodnocena.

Více informací na stránkách navrhovatele.

Poslední změna: 23. listopad 2021 11:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: