AS PedF UK

Volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty UK

Volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty UK jsou organizovány tak, aby docházelo každoročně k obměně jedné třetiny mandátů senátorů z řad akademických pracovníků a jedné poloviny mandátů senátorů z řad studentů, přičemž se nehledí na změny v obsazení mandátů v důsledku nástupu náhradníka. V každém roce jsou voleni členové z jedné kurie akademických pracovníků a polovina členů ze studentské kurie. Funkční období člena senátu z řad akademických pracovníků je tříleté, člena studentské části senátu je dvouleté. Funkční období začíná vždy 1. dubna příslušného roku a končí 31. března odpovídajícího roku.


Přihláška k registraci kandidáta do AS PedF UK (fakultní senát; PDF)

Přihláška k registraci kandidáta do AS PedF UK (fakultní senát; docx)Vyhlášené volby


Typ

Volená kurie

Dokumenty

12., 13., 15. 3. 2019

řádné

II. kurie;

studentská

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky

13.–16. 3. 2018

řádné

I. kurie;

studentská

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky

14.–17. 3. 2017

řádné

III. kurie

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky

14.–17. 3. 2017

řádné

studentská

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky

24.–27. 10. 2016

doplňovací

I. kurie

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky


Poslední změna: 22. červenec 2019 09:33 
Sdílet na: