AS PedF UK

Volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty UK

Volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty UK jsou organizovány tak, aby docházelo každoročně k obměně jedné třetiny mandátů senátorů z řad akademických pracovníků a jedné poloviny mandátů senátorů z řad studentů, přičemž se nehledí na změny v obsazení mandátů v důsledku nástupu náhradníka. V každém roce jsou voleni členové z jedné kurie akademických pracovníků a polovina členů ze studentské kurie. Funkční období člena senátu z řad akademických pracovníků je tříleté, člena studentské části senátu je dvouleté. Funkční období začíná vždy 1. dubna příslušného roku a končí 31. března odpovídajícího roku.

Přihláška k registraci kandidáta do AS PedF UK (fakultní senát; PDF)

Přihláška k registraci kandidáta do AS PedF UK (fakultní senát; docx)Vyhlášené volby


Termín

Typ

Volená kurie

Dokumenty

20.-22. 3. 2024řádné

I. kurie zaměstnanecká

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky

20.-22. 3. 2024

řádnéstudentská

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky

21.-22. 3. 2023řádné

III. kurie zaměstnanecká

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky

21.-22. 3. 2023řádné

studentská

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky

21.-22. 2. 2023doplňovací

studentská

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky

21.-22. 2. 2023doplňovací

I. kurie zaměstnanecká

(dva volení zástupci)

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky

23.-25. 3. 2022

řádné

studentská a II. kurie zaměstnanecká

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky

22.-24. 6. 2021

doplňovací

I. kurie zaměstnanecká

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky

24.-26. 3. 2021

řádné

I. kurie

studentská

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky

8.-9. 9. 2020

doplňovací

I. a III. kurie zaměstnanecká

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky

10.-12. 6. 2020řádné

III. kurie

studentská


Vyhlášení voleb

Náhradní termín voleb

Kandidátní listina

Výsledky

12., 13., 15. 3. 2019

řádné

II. kurie;

studentská

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky

13.–16. 3. 2018

řádné

I. kurie;

studentská

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky

14.–17. 3. 2017

řádné

III. kurie

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky

14.–17. 3. 2017

řádné

studentská

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky

24.–27. 10. 2016

doplňovací

I. kurie

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledky


Poslední změna: 28. březen 2024 15:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: