Koordinátoři na katedrách

 • KATEDRA ANDRAGOGIKY A MANAGEMENTU VZDĚLÁVÁNÍ

  • Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.

   Kancelář: Myslíkova 7, č.108

 • KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA LITERATURY

  • PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.

   Kancelář: Celetná 13, č. 218

 • KATEDRA BIOLOGIE A ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ

  • RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.

   Kancelář: M. Rettigové 4, č. 316

 • KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

  • doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.

   Kancelář: M. Rettigové 4, č. 320A

 • KATEDRA ČESKÉ LITERATURY

  • Mgr. MgA. Eva Navrátilová

   Kancelář: -

 • KATEDRA DĚJIN A DIDAKTIKY DĚJEPISU

  • PhDr. Iva Beránková

   Kancelář: M. Rettigové 4, č. 443

 • KATEDRA FRANCOUZSKÉHO JAZYKA A LITERATURY

  • PhDr. Renáta Listíková, Dr.

   Kancelář: M. Rettigové 4, č. 450

 • KATEDRA GERMANISTIKY

  • PhDr.Tamara Bučková, Ph.D.

   Kancelář: Celetná 13, č. 219

 • KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY

  • PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.

   Kancelář: M. Rettigové 4, č. 417

 • KATEDRA CHEMIE A DIDAKTIKY CHEMIE

  • doc.Martin Rusek, Ph.D.

   Kancelář: M. Rettigové 4, č.202A

 • KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A TECHNICKÉ VÝCHOVY

  • PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.

   Kancelář: M. Rettigové 4, č. 013D

 • KATEDRA MATEMATIKY A DIDAKTIKY MATEMATIKY

  • doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

   Kancelář: M. Rettigové 4, č. 317A

 • KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY A FILOZOFIE

  • Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.

   tomas.samek@pedf.cuni.cz

   Kancelář: M. Rettigové 4, č. 207D

 • KATEDRA PRE-PRIMÁRNÍ A PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

  • PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.

   Kancelář: M. Rettigové 4, č. 223

 • KATEDRA PSYCHOLOGIE

  • Mgr. David Doubek, Ph.D.

   Kancelář: Myslíkova 7, č. 411

  • Mgr. Jitka Taušová, Ph.D.

 • KATEDRA RUSISTIKY A LINGVODIDAKTIKY

  • PaedDr. Antonín Hlaváček

   Kancelář: Celetná 13, č. 18

 • KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

  • PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

   Kancelář: M. Rettigové 4, č. 455

 • KATEDRA PEDAGOGIKY

  • PhDr. Jana Kočí, Ph.D.

   Kancelář: M. Rettigové 4, č. 220

  • doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.

   Kancelář: M. Rettigové 4, č. 220

 • KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY

  • prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.

 • KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

  • Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D

   Kancelář: M. Rettigové 4, č. 326D

 • ÚSTAV VÝZKUMU A ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

  • PhDr.Vít Šťastný, Ph.D.

   Kancelář: Myslíkova 7, č. 106

Poslední změna: 24. srpen 2023 08:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: