Konference Současné výzvy předškolního vzdělávání

Na začátku akademického roku proběhla dvoudenní konference k problematice předškolního vzdělávání, kterou organizovala katedra primární pedagogiky ve spolupráci s Asociací předškolní výchovy a Českou pedagogickou společností. Konference se konala na počest 70. výročí založení Pedagogické fakulty UK, pod záštitou prorektorky Univerzity Karlovy prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc., a děkana Pedagogické fakulty UK prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr. Konference byla věnována aktuálním otázkám povinného předškolního vzdělávání, inkluzi a problematice zařazování dvouletých dětí do mateřských škol. Byla určena nejen pro akademické pracovníky a studenty, ale především pro učitelky a ředitelky mateřských škol.

Cílem konference bylo zaměřit se na aktuální problémy předškolního vzdělávání v souvislosti s novelou školského zákona, ale také provést reflexi dosavadního vývoje přípravy učitelek mateřských škol a otevřít širší diskuzi v souvislosti s trojkolejností v pregraduální přípravě učitelek mateřských škol (možnost získání vzdělání na SŠ, VOŠ, VŠ).

Konference měla tři části, v pátek 7. října zazněly plenární referáty zvaných odborníků s následnou odbornou diskuzí.

Součástí dvoudenní konference bylo vedle plenárních referátů i jednání v odborných sekcích a setkání absolventů studijních oborů Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku. Konference se zúčastnilo celkem 182 účastníků a v sobotních diskuzích pokračovalo 121 účastníků.

Úvodních referátů se ujali zástupci významných institucí.


Program pokračoval plenárními referáty zvaných odborníků s následnou odbornou diskuzí (zveřejňujeme prezentace autorů, kteří nám poskytli souhlas se zveřejněním)


V závěru pátečního programu proběhl křest několika nových publikací z obou předškolní pedagogiky.

Sobotního jednání v odborných sekcích se zúčastnilo 121 účastníků.

Sekce č. 1 Rozvoj a podpora  pregramotností

Vedení sekce: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., a PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (PedF UK)

Sekce č. 2 Dvouleté dítě v mateřské škole

Vedení sekce: PhDr. Věra Jakoubková, Mgr. Ludmila Šprachtová (FMŠ Praha)

Sekce č. 3 Povinné předškolní vzdělávání

Vedení sekce: PhDr. Michaela Kaslová (PedF UK, Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D.(FHS UB Zlín),

  • Výzkum CLOSE a další výzkumy týkající se připravenosti dítěte na školní matematiku

    PhDr. Michaela Kaslová (PedF UK)

  • Kvalita pracovních listů pro předmatematickou gramotnost

    Mgr. Vladimíra Dobrovolná (Mateřská škola Hrotovice)

Sekce č. 4 Umění v předškolním vzdělávání

Vedení sekce: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc., PaedDr. Helena Hazuková, CSc. (PedF UK)

Sekce č. 5 Profesní příprava

Vedení sekce: Doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. (PedF UK), doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. (PedF OU Ostrava)

Sekce č. 6 Inkluze v mateřské škole

Vedení sekce: PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (PedF JU České Budějovice), Mgr. Věra Borková (FMŠ Praha)


Program je také k dispozici ke stažení ve formátu PDF.


Poslední změna: 12. únor 2018 11:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: