PRVOUK P15

Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově   P15

Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání

Poskytovatel: Univerzita Karlova v Praze

Doba řešení: 2012 - 2017

Bližší informace: http://is.cuni.cz/webapps/whois2/org/1666035143133257/


Aktivity 2016

Aktivity 2015

  • Pozvánka k práci na projektech v rámci inkubačních center VODI (Výzkum v oborových didaktikách)

Aktivity 2014 

Aktivity 2013

  • Zasedání Rady programu 18. 4. 2013

    Zápis

  • Seminář na téma Výzkum v oborových didaktikách 27. 3. 2013.

    Úvodní přednášky prof. PhDr. Iva Stuchlíková, CSc. prezentace

    doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. prezentace


                                                                                                                                                          

                               
Poslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: