Fond Mobility

Fond mobility UK (FM) umožňuje studentům prezenčního studia a akademickým pracovníkům čerpání finančního příspěvku na mobilitu v rámci celého světa.


Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:


  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK

  • studium zahraničních studentů na UK

  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí

  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí


Nárok na podporu z FM UK má:

  • student prezenční formy studia

  • akademický pracovník s úvazkem 0,5+

  • fakulta pro účely úhrady nákladů spojených s pobytem zahraničního studenta na UK

  • fakulta a další orgány UK na úhradu nákladů spojených s pobytem zahraničního akademického pracovníka na UK.


Fond mobility UK je ošetřen Opatřením rektora č. 33/2018.Soutěžní návrhy se podávají elektronicky dvakrát ročně v rámci výběrových řízení. Rada Fondu mobility následně všechny návrhy vyhodnotí a OZV o výsledku vyrozumí jednotlivé žadatele.Fond Mobility doporučujeme podávat minimálně půl roku předem.Poslední změna: 5. září 2022 11:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: