PROGRES

Program vyhlášený na Pedagogické fakultě UK:
Programy na kterých Pedagogická fakulta participuje:


Progres Q06

Název programu: Rozvoj psychologických věd na UK v intervenční a preventivně-léčebné teorii a praxi

Fakulta: 1.LF UK

Koordinátor: prof. PhDr. Michal Miovský Ph.D.   

Doba řešení: 2017 - 2021


Progres Q16

Název programu: Environmentální výzkum

Fakulta: PřF UK

Koordinátor: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml Ph.D. 

Doba řešení: 2017 - 2021


Progres Q18

Název programu: Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti

Fakulta: FHS UK

Koordinátor: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

Doba řešení: 2017 - 2021


Programy Progres na UK

Poslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: