Fond Mobility

Fond mobility UK (FM) umožňuje studentům prezenčního studia a akademickým pracovníkům čerpání finančního příspěvku na mobilitu v rámci celého světa.


Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:


 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

 • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK

 • studium zahraničních studentů na UK

 • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí

 • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí


Nárok na podporu z FM UK má:

 • student prezenční formy studia

 • akademický pracovník s úvazkem 0,5+

 • fakulta pro účely úhrady nákladů spojených s pobytem zahraničního studenta na UK

 • fakulta a další orgány UK na úhradu nákladů spojených s pobytem zahraničního akademického pracovníka na UK.


Fond mobility UK je ošetřen prioritami - Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2024Soutěžní návrhy se podávají elektronicky dvakrát ročně v rámci výběrových řízení. Rada Fondu mobility následně všechny návrhy vyhodnotí a OZV o výsledku vyrozumí jednotlivé žadatele.Fond Mobility doporučujeme podávat minimálně půl roku předem.

Výplata přiznaného grantu je rozdělena na poměrné části - během(měsíčně) a po mobilitě.


 • Student, vyslaný skrze Fond Mobility je povinen:

  • Po příjezdu do zahraniční odeslat na OZV PedF UK: Confirmation of Arrival, ofocenou letenku, fakturu za ubytování, případě doklady o čerpání dalších položek, nárokovaných v žádosti o Fond Mobility.

  • V případě zkrácení mobility neprodleně informovat o této skutečnosti.

 • Po návratu je student povinen:

  • Doložit Confirmation of Stay, letenky, jízdenky a další doklady dokumentující čerpání položek nárokovaných v žádosti o Fond Mobility.

  • Vložit Závěrečnou zprávu do IS Věda.

 • Bez dodržení výše uvedených kroků nedojde k vyplacení přiděleného grantu.
Poslední změna: 18. leden 2024 14:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: