ERASMUS+
Program Erasmus+ považuje PedF UK za jednu z významných možností mezinárodní spolupráce, jejímž cílem je dosáhnout evropské dimenze v oblasti přípravy učitelů. Tato spolupráce umožňuje studentům získat cenné zkušenosti na zahraničních univerzitách a nejaktuálnější poznatky a praktické zkušenosti na poli vzdělání. Akademickým pracovníkům nabízí možnost přednášet na zahraničních univerzitách, vyměňovat si a sdílet se svými zahraničními kolegy poznatky z vědních oborů, na jejichž rozvoji se podílejí, administrativním pracovníkům pak seznamovat se s řešeními některých společných problémů.Podávání přihlášek na studijní pobyty a stáže provádí studenti online prostřednictvím registrace ve webové aplikaci UK umístěné na adrese https://is.cuni.cz/webapps.
 • Termíny výběrových řízení naleznete vždy v sekci Aktuality
Kontaktní osoby: • Koorinátor programu Erasmus+ za UK: Mgr. Ester Brožová


 • Pedagogická fakulta: 


  • doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.

   • proděkanka pro zahraniční vztahy

  • PhDr. Iva Beránková

   • Erasmus+ mobility vyjíždějících akademiků

  • Mgr. Jana Peclová

   • Erasmus+ mobility studentů (Bc, Mgr)

  • Petra Zákoutská

   • Erasmus+ mobility přijíždějících akademiků, mobilita doktorandů

 • Na každé katedře PedF UK je pracovník, který je pověřen agendou ERASMUS mobilit studentůObecné dokumenty k programu Erasmus+:

Struktura hlavních aktivit: programu Erasmus+
 • KA1: Learning Mobility of Individuals • KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices • KA3: Support for policy reform • Jean Monnet Activities • Sport


Poslední změna: 5. září 2022 11:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: