Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci

Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci


Poslání a kompetence

Komise projednává otázky a doporučení týkající se vědy a jejího hodnocení, doktorských studií a internacionalizace vědy a studia na PedF UK. Vyjadřuje se k návrhům vedení fakulty týkající se těchto oblastí. Se svými názory a návrhy seznamuje plénum AS.


Kontakt:


Předsedkyně komise

prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.

PhDr. David Greger, Ph.D.

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.

PhDr. Renáta Listíková, Dr.

Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.

Bc. Dominika Erbeková

PhDr. Jana Stará Ph.D.


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Poslední změna: 7. červen 2022 17:44 
Sdílet na: