Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci

Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci


Poslání a kompetence

Komise projednává otázky a doporučení týkající se vědy a jejího hodnocení, doktorských studií a internacionalizace vědy a studia na PedF UK. Vyjadřuje se k návrhům vedení fakulty týkající se těchto oblastí. Se svými názory a návrhy seznamuje plénum AS.


Kontakt:


Předsedkyně komise

prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

PhDr. David Greger, Ph.D.

RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.

PhDr. Jana Stará Ph.D.

PhDr. Klára Uličná Ph.D.

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

PhDr. Renáta Listíková, Dr.

Mgr. Zuzana Svobodová

Miloš Lázňovský

Bc. Dominika Erbeková

Mgr. Jakub Michal


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Poslední změna: 12. září 2023 13:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: