Stipendijní komise

Stipendijní komise


Poslání a kompetence


Komise je poradním orgánem senátu, který projednává všechny záležitosti spojené s tvorbou a čerpáním stipendijního fondu. Především projednává návrhy na rozdělení čerpání stipendijního fondu. Komise také shromažďuje od studentů dotazy a připomínky ke všem typům stipendií a projednává je s vedením fakulty.


Kontakt:


Předseda komise

Bc. Tomáš MalimánekČlenové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Tomáš Dvořák

Kristián Mikule

PhDr. David Greger, Ph.D.

Anna Vychodilová

Igor Vujovič

Veronika Martincová

doc. PhDr. Petr Chalupská, Ph.D.


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

Mgr. Tomáš Bederka
Poslední změna: 23. listopad 2022 18:06 
Sdílet na: