Stipendijní komise

Stipendijní komise


Poslání a kompetence


Komise je poradním orgánem senátu, který projednává všechny záležitosti spojené s tvorbou a čerpáním stipendijního fondu. Především projednává návrhy na rozdělení čerpání stipendijního fondu. Komise také shromažďuje od studentů dotazy a připomínky ke všem typům stipendií a projednává je s vedením fakulty.


Kontakt:


Předseda komise

Mgr. Tomáš BederkaČlenové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Eliška Andělová

Bc. Michal Burian

Miroslav Kotrs

Zuzana Martínková

Lenka Nováková

Mgr. Daniel Pražák, b. d. p.

Bc. Veronika Valínová


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.

Bc. Jan Vais

Poslední změna: 12. září 2018 11:52 
Sdílet na: