Stipendijní komise

Stipendijní komise


Poslání a kompetence


Komise je poradním orgánem senátu, který projednává všechny záležitosti spojené s tvorbou a čerpáním stipendijního fondu. Především projednává návrhy na rozdělení čerpání stipendijního fondu. Komise také shromažďuje od studentů dotazy a připomínky ke všem typům stipendií a projednává je s vedením fakulty.


Kontakt:


Předseda komise

Mgr. Tomáš BederkaČlenové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Miroslav Kotrs

Tomáš Malimánek

Bc. Tereza Marešová

Lenka Nováková

Nela Pastrnková

Mgr. Daniel Pražák, b. d. p.

Bc. Veronika Valínová

Ondřej Vasiluk


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.

Poslední změna: 16. duben 2019 16:21 
Sdílet na: