Stipendijní komise

Stipendijní komise


Poslání a kompetence


Komise je poradním orgánem senátu, který projednává všechny záležitosti spojené s tvorbou a čerpáním stipendijního fondu. Především projednává návrhy na rozdělení čerpání stipendijního fondu. Komise také shromažďuje od studentů dotazy a připomínky ke všem typům stipendií a projednává je s vedením fakulty.


Kontakt:


Předseda komise

Lenka Ešpandrová


Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Mgr. Jakub Michal

PhDr. David Greger, Ph.D.

Lenka Ešpandrová

Jitka Gregorová

Karolína Mašková

PhDr. Klára Uličná, Ph.D.

Ladislav Lejbl

Kristián Mikule

Miloš Lázňovský

prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

Poslední změna: 12. březen 2024 14:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: