Stipendijní komise

Stipendijní komise


Poslání a kompetence


Komise je poradním orgánem senátu, který projednává všechny záležitosti spojené s tvorbou a čerpáním stipendijního fondu. Především projednává návrhy na rozdělení čerpání stipendijního fondu. Komise také shromažďuje od studentů dotazy a připomínky ke všem typům stipendií a projednává je s vedením fakulty.


Kontakt:


Předseda komise

Mgr. Tomáš BederkaČlenové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Bc. Miroslav Kotrs

Tomáš Malimánek

Bc. Tereza Marešová

Lenka Nováková

Bc. Nela Pastrnková

Mgr. Daniel Pražák, b. d. p.

Bc. Veronika Valínová

Ondřej Vasiluk


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.

Bc. Jan Vais

Poslední změna: 7. červenec 2020 15:21 
Sdílet na: