Studijní komise

Studijní komise


Poslání a kompetence

Komise je poradním orgánem senátu v oblasti studijních záležitostí. Zabývá se především kvalitou a hodnocením výuky. Vyjadřuje se ke změnám ve studijních plánech a k připravovaným akreditacím.


Kontakt:


Předseda komise

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.


Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

Miroslav Kotrs

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

PhDr. Renáta Listíková, Dr.

Tomáš Malimánek

Bc. Tereza Marešová

Veronika Müllerová

Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.

Nela Pastrnková

Bc. Barbora Petrovická

Mgr. Daniel Pražák, b. d. p.

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D.

Bc. Veronika Valínová

PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

Poslední změna: 5. duben 2019 19:58 
Sdílet na: