Studijní komise

Studijní komise


Poslání a kompetence

Komise je poradním orgánem senátu v oblasti studijních záležitostí. Zabývá se především kvalitou a hodnocením výuky. Vyjadřuje se ke změnám ve studijních plánech a k připravovaným akreditacím.


Kontakt:


Předseda komise

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.


Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Eliška Andělová

Bc. Michal Burian

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

Miroslav Kotrs

PhDr. Marie Linková, Ph.D.

PhDr. Renáta Listíková, Dr.

Zuzana Martínková

Veronika Müllerová

Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.

Bc. Barbora Petrovická

Mgr. Daniel Pražák, b. d. p.

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D.

Bc. Veronika Valínová

PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

Poslední změna: 12. září 2018 11:50 
Sdílet na: