Studijní komise

Studijní komise


Poslání a kompetence

Komise je poradním orgánem senátu v oblasti studijních záležitostí. Zabývá se především kvalitou a hodnocením výuky. Vyjadřuje se ke změnám ve studijních plánech a k připravovaným akreditacím.


Kontakt:


Předsedkyně komise

Bc. Šárka Hanetšlegerová


Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

PhDr. Renáta Listíková, Dr.

Bc. Tomáš Malimánek

Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.

Alexandr Stropek

Barbora Matějková

Bc. Veronika Vohlídková

Aneta Pešková

Anna Vychodilová


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

Bc. Lenka Nováková

Mája ŠafaříkováPoslední změna: 21. červen 2022 14:07 
Sdílet na: