Studijní komise

Studijní komise


Poslání a kompetence

Komise je poradním orgánem senátu v oblasti studijních záležitostí. Zabývá se především kvalitou a hodnocením výuky. Vyjadřuje se ke změnám ve studijních plánech a k připravovaným akreditacím.


Kontakt:


Předsedkyně komise

Bc. Šárka Hanetšlegerová


Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

PhDr. Renáta Listíková, Dr.

Alexandr Stropek

Bc. Veronika Vohlídková

Aneta Pešková

Anna Vychodilová

Igor Vujovič

Veronika Martincová


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

Bc. Lenka Nováková

Mája Šafaříková

Barbora Matějková


Poslední změna: 23. listopad 2022 18:04 
Sdílet na: