Technicko-administrativní komise

Technicko-administrativní komise

Poslání a kompetence

Technicko-administrativní komise se věnuje správě telematiky v rámci AS PedF UK a veškerým podnětům vzešlým od členů akademické obce nespadající do agendy jiných komisí AS PedF UK.


Kontakt:


Předseda komise

k


Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Alexandr Stropek

Kristián Mikule

Bc. Dominika Erbeková

Anna Vychodilová


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK


Poslední změna: 23. listopad 2022 18:07 
Sdílet na: