Technicko-administrativní komise

Technicko-administrativní komise

Poslání a kompetence

Technicko-administrativní komise se věnuje správě telematiky v rámci AS PedF UK a veškerým podnětům vzešlým od členů akademické obce nespadající do agendy jiných komisí AS PedF UK.


Kontakt:


Předseda komise

Bc. Ondřej Vasiluk


Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Barbora Matějková

Kristián Mikule

Alexandr Stropek

Bc. Dominika Erbeková

Anna Vychodilová


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK


Poslední změna: 21. červen 2022 14:07 
Sdílet na: