Technicko-administrativní komise

Technicko-administrativní komise

Poslání a kompetence

Technicko-administrativní komise se věnuje správě telematiky v rámci AS PedF UK a veškerým podnětům vzešlým od členů akademické obce nespadající do agendy jiných komisí AS PedF UK.


Kontakt:


Předseda komise

Bc. Daniela Čechová


Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Petr Holub

Ondřej Vasiluk


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK


Poslední změna: 16. duben 2019 16:19 
Sdílet na: