Komise pro digitalizaci a technologie

Komise pro digitalizaci a technologie

Poslání a kompetence

Komise pro digitalizaci a technologie se věnuje tématu digitalizace na PedF UK, dohlíží na cíle spojené s digitalizací a kontroluje jejich naplňování příslušnými aktéry. Dála projednává veškeré podněty k tématu digitalizace a IT vzešlých od členů akademické obce PedF UK.


Kontakt:


Předseda komise

Bc. Dominika Erbeková


Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Bc. Dominika Erbeková

Bc. Karolína Mašková

Pavel Mráček

Mgr. et Mgr. Adam Nejedlý

Petr Procházka


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

Bc. Světlana FleischmannováPoslední změna: 23. duben 2024 14:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: