Legislativní komise

Legislativní komise


Poslání a kompetence

Komise projednává a připravuje legislativní dokumenty a vyjadřuje se k jejich znění. V případě potřeby připravuje legislativní komise i výklad fakultních předpisů a kontroluje jejich uplatňování v praxi.


Kontakt:


Předseda komise

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Mgr. Tomáš Bederka

PhDr. David Greger, Ph.D.

Petr Holub

Bc. Veronika Müllerová

Lenka Nováková

PhDr. Josef Stracený, CSc.

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

PaedDr. Eva Marádová, CSc.

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.Poslední změna: 24. listopad 2019 20:19 
Sdílet na: