Legislativní komise

Legislativní komise


Poslání a kompetence

Komise projednává a připravuje legislativní dokumenty a vyjadřuje se k jejich znění. V případě potřeby připravuje legislativní komise i výklad fakultních předpisů a kontroluje jejich uplatňování v praxi.


Kontakt:


Předseda komise

PhDr. David Greger, Ph.D.Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Adam Nejedlý


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

PhDr. Josef Stracený, CSc.

PaedDr. Eva Marádová, CSc.

PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.

Poslední změna: 25. listopad 2023 09:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: