Legislativní komise

Legislativní komise


Poslání a kompetence

Komise projednává a připravuje legislativní dokumenty a vyjadřuje se k jejich znění. V případě potřeby připravuje legislativní komise i výklad fakultních předpisů a kontroluje jejich uplatňování v praxi.


Kontakt:


Předseda komise

PhDr. David Greger, Ph.D.Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Tomáš Dvořák

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

PhDr. Josef Stracený, CSc.

PaedDr. Eva Marádová, CSc.

Poslední změna: 10. květen 2022 22:13 
Sdílet na: