Ekonomická komise

Ekonomická komise


Poslání a kompetence

Komise projednává rozpočet a rozpis finančních prostředků fakulty, kontroluje jejich plnění, projednává případnou úpravu rozpočtu. Projednává čerpání sociálního fondu. Vyjadřuje se k návrhu rozdělení finančních částek stipendijního fondu. Se svými názory a návrhy seznamuje plénum AS.


Kontakt:


Předseda komise

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Bc. Daniela Čechová

PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.

PhDr. David Greger, Ph.D.

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

PhDr. Marie Linková, Ph.D.

Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.

PhDr. Josef Stracený, CSc.


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

Poslední změna: 25. leden 2020 12:42 
Sdílet na: