Ekonomická komise

Ekonomická komise


Poslání a kompetence

Komise projednává rozpočet a rozpis finančních prostředků fakulty, kontroluje jejich plnění, projednává případnou úpravu rozpočtu. Projednává čerpání sociálního fondu. Vyjadřuje se k návrhu rozdělení finančních částek stipendijního fondu. Se svými názory a návrhy seznamuje plénum AS.


Kontakt:


Předseda komise

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.

PhDr. David Greger, Ph.D.

PhDr. Marie Linková, Ph.D.

Barbora Matějková

prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Bc. Dominika Erbeková


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

PhDr. Josef Stracený, CSc..
Poslední změna: 26. duben 2022 14:34 
Sdílet na: