Ekonomická komise

Ekonomická komise


Poslání a kompetence

Komise projednává rozpočet a rozpis finančních prostředků fakulty, kontroluje jejich plnění, projednává případnou úpravu rozpočtu. Projednává čerpání sociálního fondu. Vyjadřuje se k návrhu rozdělení finančních částek stipendijního fondu. Se svými názory a návrhy seznamuje plénum AS.


Kontakt:


Předseda komise

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

PhDr. David Greger, Ph.D.

Bc. Dominika Erbeková

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

Ladislav Lejbl

Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D.

PhDr. Marie Linková, Ph.D.

Kristián Mikule

prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Pavel Mráček

Mgr. et Mgr. Adam Nejedlý

Antonín Talafous


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

PhDr. Josef Stracený, CSc..
Poslední změna: 25. listopad 2023 09:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: