Písemné testy v přijímacím řízení 2020/2021


Bakalářské studium:

Anglický jazyk

varianta A

varianta B

Biologie

varianta A

Český jazyk

varianta A

varianta B

varianta C

Dějepis

varianta A

varianta B

Informatika

varianta A

varianta B

Německý jazyk

varianta A

varianta B

Psychologie

varianta A

varianta B

varianta C

Ruský jazyk

varianta A

Školský management

varianta A

varianta B

Výchova ke zdraví

varianta A

Výtvarná výchova

varianta A

varianta B

interpretace

Základy společenských věd

varianta A

varianta B


Navazující magisterské studium

Andragogika a management

varianta A

varianta B

Český jazyk

varianta A

varianta B

varianta C

Dějepis

varianta A

varianta B

Logopedie

varianta A

varianta B

varianta C

Psychologie

varianta A

varianta B

varianta C

Speciální pedagogika

varianta A

varianta B

varianta C

Základy společenských věd

varianta A

varianta BPoslední změna: 4. prosinec 2020 12:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: