Písemné testy v přijímacím řízení 2022/2023


Bakalářské studium:

Anglický jazyk

varianta A

varianta B

varianta C

Biologie

varianta A

varianta B

varianta C

Český jazyk

varianta A

varianta B

varianta C

Dějepis

varianta A

varianta C

Francouzský jazyk

varianta A

varianta B

varianta C

Chemie

varianta A

Matematika

varianta A

varianta B

varianta C

Informatika

varianta A

varianta C

Německý jayzk

varianta A

varianta B

varianta C

Pedagogika

varianta A

varianta B

varianta C

Psychologie

varianta A

varianta B

varianta C

Ruský jazyk

varianta A

varianta B

Školský management

varianta A

varianta C

Speciální pedagogka/logopedie

varianta A

varianta B

varianta C

Výchova ke zdraví

varianta A

varianta B

varianta C

Výtvarná výchova

varianta A

varianta B

varianta C

Základy společenských věd

varianta A

varianta B

varianta C


Navazující magisterské studium

Andragogika a management

varianta A

varianta C

Anglický jazyk

varianta A

varianta B

varianta C

Biologie

varianta A

varianta B

varianta C

Český jazyk

varianta A

varianta C

Dějepis

varianta A

varianta C

Francouzský jazyk

varianta A

Logopedie

varianta A

varianta B

varianta C

Německý jazyk

varianta A

varianta B

varianta C

Pedagogicko-psychologická příprava

varianta A

varianta B

varianta C

Psychologie

varianta A

varianta B

Ruský jazyk

varianta A

Speciální pedagogika

varianta A

varianta B

varianta C

Výchova ke zdraví

varianta A

varianta B

varianta C

Základy společenských věd

varianta A

varianta B


Magisterské studium

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

varianta A

varianta B

varianta C


Poslední změna: 5. červen 2023 14:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: