Didaktika českého jazyka

Členové oborové rady

prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. předsedkyně OR

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.

doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. 

doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.

doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.

doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.

prof. PhDr. Hana Gladková, CSc.

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

doc. PaedDr. L'udmila Liptáková, CSc.

PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.

doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.

prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.

Schválení školitelé

prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.

doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.

doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.  

PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.              

doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.        

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.        

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.      

PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.         

PaedDr. Simona Pišlová, Dr.           

prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.    

prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 

PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.  

Komise pro SDZ a obhajoby - členové schválení vědeckou radou PedF UK

členové OR: viz výše

školitelé:      viz výše

ostatní schválení členové:

PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.                    

PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.     

PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 

prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.  

doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.              

PhDr. Martin Chvál, Ph.D.                          

PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.                   

doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.                    

prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc.                     

doc. PhDr. Naděžda Kvítková, CSc.             

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.                        

doc. PhDr. Hana Marešová, PhD.                 

doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D.                      

doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.                

doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.           

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.                     

PhDr. Karel Starý, Ph.D.                             

doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.            

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.             

doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc. 

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.    

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 

PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.                        

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.                          

doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc.                

PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.         

        Poslední změna: 16. srpen 2022 12:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: