Pedagogika

Členové oborové rady

doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.,  předsedkyně OR

prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.

PhDr. David Greger, Ph.D.  

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, Ph.D., mim. prof.

doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.

doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.  

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.  

prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.  

Školitelé

prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.

doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.

prof. PhDr. Marie Bořek-Dohalská, DrSc.

doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.

prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.  

doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.

PhDr. David Greger, Ph.D. 

doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.

PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.  

PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. 

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

PhDr. Martin Chvál, Ph.D. 

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.  

Ing. Jan Koucký, Ph.D. 

PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.

PhDr. Marie Linková, Ph.D. 

PhDr. Renáta Listíková, Dr.

PaedDr. Eva Marádová, CS

doc. Mgr. Radek Marušák

PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.

PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 

doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.

doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.

doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.  

prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.

doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. 

PhDr. Karel  Starý, Ph.D.   

doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. 

doc. PhDr. Marie Jana Šafránková, CSc.

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D. 

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, MBA, Ph.D.

doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.

doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

doc. PhDr. Hana Voňková, Ph.D. 

prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Komise pro SDZ a obhajoby - schválení členové

členové OR: viz výše

školitelé: viz výše

ostatní schválení členové:

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.

Ing. Jan Andreska, Ph.D.

prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.

doc. PhDr. Lucie Betáková, Ph.D.

prof. PhDr. Marie Bořek-Dohalská, DrSc.

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.

doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.

prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.

doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.

PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.

doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.

PhDr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D.

doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.

Ing. Irena Fialová, CSc.

PaedDr. Jana Folprechtová, CSc.

doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.

prof. PhDr. Helena Grecmannová, Ph.D.

doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.

prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.

PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.

doc. PhDr. Milada Hirschová, DrSc.

doc. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.

doc. PhDr. Eva Höflerová, CSc.

prof. PhDr. Věra Höppnerová, CSc.

doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

PaedDr. Vladimíra Horňáčková, Ph.D.

PhDr. Helena Horová, Ph.D.

PhDr. Radka Hříbková, CSc.

PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc.

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.

prof. PhDr. Věra Janíková Ph.D.

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

prof. PhDr. Stanislav Jelínek, CSc.

prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc.

PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.

doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.

doc. PhDr. Jaroslav Koťa

Ing. Jan Kovařovic, CSc.

prof. Ing. Karel Kolář, CSc.

PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, Ph.D.

prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.

PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.

PhDr. Hana Krykorková, CSc.

PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc.

PhDr. Jiří Kučírek, CSc.

prof. PhDr. Radoslava Kvapilová Brabcová, CSc.

doc. PhDr. Naděžda Kvítková, CSc.

PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.

doc. PhDr. Ladislava Lederbuchová, CSc.

PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.

doc. PhDr. Ľudmila Liptáková, CSc.

PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.

PhDr. Renata Listíková, Dr.

prof. Ing. František Liška, CSc.

doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.

PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.

doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc.

doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.

PaedDr. Eva Marádová, CSc.

Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.    

doc. Radek Marušák

prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.

doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.

PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.

Mgr. Dana Moree, Dr.

doc. PhDr. Ludmila Muchová, P.D.

doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.

PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.

prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc.

doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc.

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.  

doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.

doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.                 

RNDr. Renata Pípalová, CSc.

doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D.

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.                               

doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťátková, Ph.D.   

PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.

PhDr. Josef Procházka, Ph.D.

doc. PhDr. Ludmila Prokešová, CSc.

doc. Jaroslav Provazník

prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.

RNDr. Vladimír Přívratský, CSc.

prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr

doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.

prof. PhDr. Lubomír Ries, CSc.

PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.

RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.                       

doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.

Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D.

doc. PhDr. Miroslava Sládková, CSc.

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

prof. Ing. Milan Slavík, CSc.

prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.

PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.

doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Ing. Helena Šebková, Ph.D.

doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.                        

doc. PhDr. Renata Šikulová, Ph.D.

doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

prof.. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

doc. PaedDr. RNDr. Marie Švecová, CSc.

PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.

prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.

doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.

doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.

doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc.

PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.

doc. Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.                  

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.

PhDr. Jan Voda, Ph.D.

doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc.

PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc.

Poslední změna: 14. červenec 2020 10:56 
Sdílet na: