Filozofie

Členové oborové rady

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.     předsedkyně OR

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 

prof. ThDr. Otakar Funda, Dr. theol.   

prof. Miloš Havelka, CSc.  

doc. PhDr. David Krámský, Ph.D.   

prof. ThDr. Jan B. Lášek       

PhDr. Petr Machleidt, Ph.D.  

prom. chem  Jiří Michálek, Dr., CSc. 

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.  

doc. PhDr. Zdeněk Pinc    

doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.  

PhDr. Věra Schifferová, CSc.    

prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.  

prof. PhDr. Jan Sokol,  CSc, Ph.D.   

PhDr. Josef Velek, CSc.  

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.   

Školitelé

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.   

doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.  

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.  

PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. 

doc. PhDr. Zdeněk Kratochvíl   

PhDr. Hana Maříková, Ph.D.   

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 

PhDr. Miroslav Pauza, CSc.   

doc. PhDr. Zdeněk Pinc  

prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. 

prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. 

PhDr. Věra Schifferová, CSc. 

doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.    

PhDr. Josef Velek, CSc.     

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.                                  

Komise pro SDZ a obhajoby - členové schválení vědeckou radou PedF UK

členové OR: viz výše

školitelé:      viz výše

ostatní schválení členové:

doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. 

PhDr. Josef  Stracený, CSc.       

Mgr. David  Rybák, Ph.D                           

PhDr. Jana Šturzová, Ph.D.Poslední změna: 14. červenec 2020 10:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: