Didaktika chemie

Doktorský studijní program Didaktika chemie

PřF UK, PedF UK


Oborová rada

Členové oborové rady

Šmejkal Petr doc. RNDr., Ph.D., předseda OR

Beneš Pavel prof. RNDr., CSc.

Bílek Martin prof. PhDr., Ph.D.

Čtrnáctová Hana prof. RNDr., CSc.

Doulík Pavel prof. PaedDr., Ph.D.

Drahoš Bohuslav doc. RNDr., Ph.D.

Ganajová Mária doc. RNDr., CSc.

Havlíček David doc. RNDr., CSc.

Janoušková Svatava doc. RNDr., Ph.D.

Kolář Karel prof. Ing., CSc.

Kričfaluši Dana doc. PaedDr., CSc.

Kučková Štěpánka doc. Mgr. Ing., Ph.D.

Kucharská Anna doc. PhDr. PaedDr., Ph.D.

Martínek Václav doc. RNDr., Ph.D.

Martínková Markéta doc. RNDr., Ph.D.

Nesměrák Karel doc. RNDr., Ph.D.

Nodzynska Malgorzata doc. Mgr., Dr.

Smrček Stanislav doc. Ing., CSc.

Škoda Jiří prof. PhDr., Ph.D.

Školitelé

Beneš Pavel prof. RNDr., CSc.

Bílek Martin prof. PhDr., Ph.D.

Cídlová Hana, doc. Mgr., Ph.D.

Čtrnáctová Hana prof. RNDr., CSc.

Doulík Pavel prof. PaedDr., Ph.D.

Drahoš Bohuslav doc. RNDr., Ph.D.

Ganajová Mária doc. RNDr., CSc.

Janoušková Svatava doc. RNDr., Ph.D.

Kolář Karel prof. Ing., CSc.

Kričfaluši Dana doc. PaedDr., CSc.

Kučková Štěpánka doc. Mgr. Ing., Ph.D.

Machková Veronika RNDr., Ph.D.

Martínek Václav doc. RNDr., Ph.D.

Míka Luděk RNDr., Ph.D.

Nesměrák Karel doc. RNDr., Ph.D.

Nodzynska Malgorzata doc. Mgr., Dr.

Petrželová Simona RNDr., Ph.D.

Rusek Martin RNDr., Ph.D.

Škoda Jiří prof. PhDr., Ph.D.

Šmejkal Petr doc. RNDr., Ph.D.

Teplá Milada RNDr., Ph.D.

Teplý Pavel RNDr., Ph.D.

Komise pro SDZ a obhajoby – členové schválení vědeckou radou PedF UK

členové OR: viz výše

školitelé: viz výše

ostatní schválení členové:

Doležal Rafael doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.

Loudová-Stralczynská Barbora PhDr., Ph.D.

Skřehot Petr Adolf doc. RNDr. Mgr., M.Sc. Ph.D.

Stará Jana doc. PhDr., Ph.D.

Šmídl Milan RNDr., Ph.D.

Veteška Jaroslav prof. PhDr., Ph.D.Poslední změna: 14. srpen 2022 13:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: