Speciální pedagogika

Členové oborové rady

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.   předsedkyně OR

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.   

doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.

doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.

doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D.

prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Školitelé

PaedDr. Lubomír Bajcura, Ph.D.

doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.   

doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 

doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.  

doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová, Ph.D.

doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 

doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D. 

doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 

doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.

PhDr. Pavlína Šumníková, Ph.D.

prof. PhDr. et RNDr. Marie Vágnerová, CSc.

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.   

doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.  

Komise pro SDZ a obhajoby - členové schválení vědeckou radou PedF UK

členové OR: viz výše

školitelé:      viz výše

ostatní schválení členové:

doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc.    

doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.    

prof. Dr. Wolfgang Mastnak   


Poslední změna: 14. červenec 2020 10:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: