Hudební teorie a pedagogika

Členové oborové rady

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.    předseda OR

doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. 

prof. PaedDr. et  PaedDr.  Miloš Hons, Ph.D.          

doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.

doc. PaedDr. Slávka Kopčáková, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.

prof. PhDr. Jaroslav Mihule, CSc.                              

doc. MgA. Jana Palkovská   

prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.

doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.

prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.    

doc. MgA. Libuše Tichá Ph.D.                          

Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.                               

doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.

Školitelé

doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, CSc.                              

PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D.                            

doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.                        

prof. PaedDr. Michal. Nedělka, Dr.                          

Mgr. et MgA. Marek Valášek, Ph.D.                

doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.   

doc. MgrA. Jana Palkovská     

prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.                    

doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.  

PaedDr. Alena Tichá, Ph. D.    

doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.  

Komise pro SDZ a obhajoby - členové schválení vědeckou radou PedF UK

členové OR: viz výše

školitelé:      viz výše

ostatní schválení členové:

doc. PhDr. Ivana  Ašenbrenerová, Ph.D.  

doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.

PhDr. Jiřina Dvořáková, Ph.D.

PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.

prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.         

doc. Mgr. Michal Chrobák

Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.

PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.   

doc. MgA. Věra Kopecká

PhDr. Olga Kozánková, Ph.D.

PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.                                              

doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph,D.           

Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D.    

prof. PhDr. Jaroslav Mihule, CSc.       

doc. ThLic Pavel Milko, Ph.D.

PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.                   

doc. MgA. Tomáš Víšek, Ph.D.
 


Poslední změna: 14. červenec 2020 10:56 
Sdílet na: