Vzdělávání v biologii

Členové oborové rady

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D., předseda OR

prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.  

prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 

doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.

prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.

doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Lepš, CSc.

doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.

RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 

Mgr. Jan Petr, Ph.D.  

RNDr. Vladimír Přívratský, CSc.

prof. PhDr. Iva Stuchlíková, CSc.

doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.  

doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.

doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.    

Školitelé

Ing. Jan Andreska, Ph.D.  

doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. 

RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 

prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.  

doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.   

RNDr. Jan Mourek, Ph.D.   

doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.

RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.  

RNDr. Vladimír Přívratský, CSc. 

doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 

doc. PaedDr. RNDr. M. Švecová, CSc

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.   

Komise pro SDZ a obhajoby - členové schválení vědeckou radou PedF UK

členové OR: viz výše

školitelé:      viz výše

ostatní schválení členové:

PhDr. Jiří Kučírek, CSc.                                

RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D.                        

PhDr. Marta Franclová, Ph.D.                       

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.             

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.                                 

prof. PhDr. František Man, CSc.                  

doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.                   

doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.                

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.

PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.


                       

Poslední změna: 16. květen 2022 10:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: