Zápisy 2023

AS na svém zasedání 28. 3. 2023 přijal následující usnesení:


AS PedF UK se připojuje k iniciativě Hodina pravdy a podporuje její prohlášení upozorňující na nízké mzdy akademických pracovníků humanitních a společenskovědních fakult. Podporuje úsilí o navýšení rozpočtu vysokých škol, které může přispět k řešení rozevírajících se nůžek ve mzdách akademiků na různých fakultách UK. Zároveň apeluje na vedení univerzity, aby podrobilo vnitřní koeficienty ekonomické náročnosti studia (KEN) na UK důkladné kontrole a revizi. Zkušenost naší fakulty, která má obory s výrazně odlišným KEN, ukazuje, že zastaralé rozpětí KENů neodpovídá reálnému vyjádření ekonomické náročnosti studia. AS PedF UK apeluje na vedení univerzity, aby roli KENů v rozdělování prostředků mezi fakulty oslabila. Považujeme za žádoucí oslabit jejich roli v principech dělení prostředků na výuku z 90 % prostředků násobených KENem na 70 % prostředků násobených KENem, a to již pro rok 2024.


Zasedání AS dne 31. 1. 2023

zápis č 1/2023 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Návrh na obsazení disciplinární komise

 4. Návrh na obsazení míst ombudsmanů

 5. Různé

Zasedání AS dne 28. 2. 2023

zápis č 2/2023 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Vyhodnocení plnění strategického záměru v roce 2022, aktualizace strategického záměru na rok 2023

 4. Schválení výsledků doplňovacích voleb

 5. Různé

Zasedání AS dne 28. 3. 2023

zápis č. 3/2023 ve fromátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Schválení výsledků řádných voleb z 21. a 22. 3. 2023

 4. Akreditační spisy studijních programů katedry speciální pedagogiky – bakalářské Speciální pedagogiky/Logopedie a navazující magisterské Logopedie

 5. Prohlášení k protestům FF UK

 6. Projednání dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu UK

 7. Různé


Poslední změna: 11. duben 2023 21:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: