Zápisy 2023

AS PedF UK vydalo stanovisko:


„AS PedF UK se připojuje k iniciativě Hodina pravdy a podporuje její prohlášení upozorňující na nízké mzdy akademických pracovníků humanitních a společenskovědních fakult. Podporuje úsilí o navýšení rozpočtu vysokých škol, které může přispět k řešení rozevírajících se nůžek ve mzdách akademiků na různých fakultách UK. Zároveň však apeluje na vedení univerzity, aby podrobilo vnitřní KENy na UK důkladné kontrole a revizi. Zkušenost naší fakulty, která má obory s výrazně odlišným KEN ukazují, že staré rozpětí KENů neodpovídá reálnému vyjádření ekonomické náročnosti studia (KEN). AS PedF UK apeluje na vedení univerzity, aby roli KENů v rozdělování prostředků mezi fakulty oslabila a podrobila je podrobné analýze. Považujeme za žádoucí oslabit jejich roli v Principech dělení prostředků na výuku z 90 % prostředků násobených KENem na 70 % prostředků násobených KENem a to již v Principech 2024.. AS PedF UK doporučuje stávkovou činnost směřovat vůči vedení univerzity.“Zasedání AS dne 19. 12. 2023

zápis č 16/2023 ve formátu PDF


 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Diskuse o volebním řádu

 4. Vyhlášení voleb do AS PedF UK

 5. Různé


Zasedání AS dne 5. 12. 2023

zápis č 15/2023 ve formátu PDF


 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Možné úpravy Jednacího řádu AS PedF UK

 4. Vyhlášení voleb do AS PedF UK

 5. Návrh výše stipendií za vynikající studijní výsledky

 6. Různé


Zasedání AS dne 21. 11. 2023

zápis č 14/2023 ve formátu PDF


 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Schválení výsledků voleb do AS UK

 4. Návrh na zástupce Rady vysokých škol

 5. Různé


Zasedání AS dne 7. 11. 2023

zápis č 13/2023 ve formátu PDF


 1. Schválení programu

 2. Administativa

 3. Otevřený dopis studentské kurie FPE ZČU v Plzni ministrovi školství ohledně perspektivy VV a HV

 4. Změna názvu a náplně práce komise technicko-administrativní

 5. Možnost pořizování audiozáznamu pro účely zápis jednání AS PedF UK

 6. Návrh na zástupce do Rady vysokých škol

 7. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia

 8. Různé


Zasedání AS dne 24. 10. 2023

zápis č 12/2023 ve formátu PDF


 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Dodatek k nájemní smlouvě se ZŠ a MŠ Tip Toes, s.r.o

 4. Výsledovka hospodaření k 08/2023 s úpravami rozpisu do konce roku a návrh na převod finančních prostředků z rezervního fondu do motivačního balíčku

 5. Digitalizace

 6. Různé


Zasedání AS dne 10. 10. 2023

zápis č 11/2023 ve formátu PDF


 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Prodloužení lhůty k podávání kandidatur do univerzitního senátu

 4. Informace o setkání MICHE


 5. Stanovisko k akci Hodina pravdy

 6. Nárůst administrativy ze strany RUK

 7. Různé


Zasedání AS dne 26. 9. 2023

zápis č 10/2023 ve formátu PDF


 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Opatření děkana ke Kariérnímu řádu

 4. Opatření děkana k hodnocení zaměstnanců-akademických pracovníků

 5. Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana

 6. Různé


Zasedání AS dne 12. 9. 2023

Zápis č. 9/2023 ve formátu PDF


 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Podmínky přijímacího řízení pro rok 2023/24

 4. Organizační řád

 5. Různé


Zasedání AS dne 20. 6. 2023

Zápis č 8/2023 ve formátu PDF


 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia

 4. Opatření děkana ke standardům doktorského studia – úprava

 5. Informace od předsedy studijní komise AS UK Pavla Linzera o nově vznikajícím

  univerzitním 4EU+ Student Network

 6. Různé


Zasedání AS dne 6. 6. 2023

zápis č 7/2023 ve formátu PDF


 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Vyhlášení voleb na UK

 4. Rozdělení finančních prostředků na jednotlivé programy COOPERATIA

 5. Různé

Zasedání AS dne 23. 5. 2023

zápis č 6/2023 ve formátu PDF


 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Výroční zpráva o činnosti fakulty v roce 2022

 4. Návrh rozpočtu pro rok 2023

 5. Návrh změny Přílohy č. 2 Statutu UK – Poplatky spojené se studiem

 6. Různé


Zasedání AS dne 25. 4. 2023

zápis č 5/2023 ve formátu PDF


 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Řád pro zajišťování zpětné vazby od uchazečů, studentů a absolventů UK

 4. Schválení výroční zprávy o hospodaření

 5. Různé

Zasedání AS dne 11. 4. 2023

zápis č. 4/2023 ve formátu PDF


 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Dílčí změna Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

 4. Rozpočet stipendijního fondu

 5. Různé

Zasedání AS dne 28. 3. 2023

zápis č. 3/2023 ve fromátu PDF


 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Schválení výsledků řádných voleb z 21. a 22. 3. 2023

 4. Akreditační spisy studijních programů katedry speciální pedagogiky – bakalářské Speciální pedagogiky/Logopedie a navazující magisterské Logopedie

 5. Prohlášení k protestům FF UK

 6. Projednání dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu UK

 7. Různé


Zasedání AS dne 28. 2. 2023

zápis č 2/2023 ve formátu PDF


 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Vyhodnocení plnění strategického záměru v roce 2022, aktualizace strategického záměru na rok 2023

 4. Schválení výsledků doplňovacích voleb

 5. Různé

Zasedání AS dne 31. 1. 2023

zápis č 1/2023 ve formátu PDF 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Návrh na obsazení disciplinární komise

 4. Návrh na obsazení míst ombudsmanů

 5. Různé


Poslední změna: 13. únor 2024 13:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: