• Různé
  • Akademický senát PedF UK

Akademický senát PedF UK

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy


Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem Pedagogické fakulty.


Poslání a kompetence

Senátorky a senátoři

Pracovní komise

Kontaktní informace

Informace o organizaci a výsledcích voleb do senátu


Orgány senátu


Orgány akademického senátu PedF UK jsou předseda, místopředsedové a komise. Předseda spolu s místopředsedy tvoří předsednictvo akademického senátu PedF UK.


K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání senátu a k podrobnému řešení jednotlivých problémů zřizuje Akademický senát Pedagogické fakulty pracovní komise, člen komise nemusí být nutně členem AS PedF UK. V současné době má senát PedF UK legislativní, ekonomickou, stipendijní, studijní, technicko-administrativní komisi a komisi pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci.


Kalendář termínů AS PedF UK

KalendářPoslední změna: 2. říjen 2020 19:26 
Sdílet na: